Je puppy leren zijn tandjes uit je spullen te houden

Puppy jonge hond spullen pakken tandjes

Jonge honden willen graag de wereld om zich heen verkennen. Dit verkennen doen ze door te kijken, te luisteren, te snuffelen en door dingen vast te pakken. Dat vastpakken gebeurt vaak met de bek, met natuurlijk de daarbij behorende scherpe puppentandjes. Niet altijd zijn dat spullen waarvan jij als baasje het een goed idee vindt dat ze er hun tandjes inzetten. Hoe ga je nu het beste met dit soort situaties om en waarom is het zo belangrijk om te ruilen en te belonen? 

Voorkomen is beter dan genezen

Maak je huis puppy- (of hond-) proof voordat er een nieuwe hond in huis komt. Kijk eens door de ogen van een (jonge) hond naar je inrichting. Wat zijn gevaarlijke spullen die je omhoog of tijdelijk weg moet leggen. En van welke spullen wil je niet dat je nieuwe huisgenoot er straks zijn tanden inzet, zoals bijvoorbeeld je nieuwe paar dure sneakers. Natuurlijk is dit niet voor altijd! Als honden wat ouder worden, hebben ze vaak wat minder de neiging om van alles in hun bek te pakken. Toch wil je liever niet dat jouw hond leert dat het leuk is om schoenen of bijvoorbeeld afstandsbedieningen te pakken en eventueel stuk te bijten. Een nieuwe hond in huis betekent dus over het algemeen een (tijdelijk) sobere inrichting.

De waarde van een object

Objecten kunnen voor een hond verschillende waarden hebben. Sommige objecten kunnen heel belangrijk zijn voor een hond. Denk aan een lievelingsspeeltje, een lekker bot of bijvoorbeeld een comfortabel ligplekje. Maar ook objecten als een schoen of een afstandsbediening of een sok kunnen van waarde worden voor een hond.

Als ze jong zijn, leren honden vaak een bepaalde waarde toe te kennen aan de objecten uit hun omgeving. Wij als baasjes kunnen hier (onbedoeld) een grote rol in spelen. Hoe belangrijker wij iets maken, hoe belangrijker het voor je hond wordt.

Stel je bijvoorbeeld voor dat een hond een sok pakt. Voor de hond heeft de sok geen waarde. Jij hebt liever niet dat hij die sok beet heeft en mogelijk stuk maakt. Je gaat naar je hond toe en probeert om de sok af te pakken. Dat is leuk, denkt je hond, ik krijg ineens heel veel aandacht van mijn baasje. Hoe langer je hond de sok weet vast te houden, hoe langer de aandacht. En, nog een belangrijke les, als ik de sok kwijt raak stopt de aandacht en krijg ik misschien wel op mijn kop!

Op die manier kan een hond heel snel een grote waarde gaan toekennen aan verschillende objecten en leren dat het iets oplevert om het te pakken en ook om het vervolgens zo lang mogelijk in het bezit te houden. Er kan zelfs angst ontstaan om het object kwijt te raken.

De waarde van een eigen ligplekje

Ook een ligplekje kan een belangrijke waarde krijgen voor je hond. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer je hond (steeds) gestoord/geaaid/geknuffeld wordt op die plek. Doe dit niet als je hond op zijn eigen plekje ligt. Het is van groot belang voor je pup/hond om een veilige slaapplek te hebben. Laat hem of haar daar dus met rust en geef je hond het vertrouwen dat hij of zij daar rust heeft en dat het plekje veilig is. 

Spullen met waarde, zonder invloed van baasje

Het kan ook gebeuren dat een hond een grote waarde toekent aan een object waar wij geen rol in spelen, maar omdat het voor jouw hond zelf heel belangrijk is. Denk hierbij aan dingen als bijvoorbeeld lekkere kluifjes, een voerbak of (lievelings)speeltje. Als je hond iets heel belangrijk vindt, zal hij ook bij deze dingen ervoor willen zorgen dat het zo lang mogelijk in zijn bezit blijft. 

Verdedigen van wat belangrijk is

Als jouw hond iets heeft wat voor hem of haar belangrijk is, en dit voor zichzelf wil houden, kan het voorkomen dat je hond het object gaat verdedigen. Door bepaald gedrag laat je hond aan jou als baasje zien, ik wil dit niet kwijt. Dit zijn in het begin vaak hele subtiele signalen. Denk aan: iets sneller gaan eten uit de voerbak, net iets over het lievelingsspeeltje heen gaan hangen als je langsloopt, of van jou wegrennen met een kluifje.

Ook kan je hond daarbij verstarren of je aanstaren. Dit zijn waarschuwingssignalen! Als deze signalen worden genegeerd en je komt toch in de buurt of aan datgene dat jouw hond zo belangrijk vindt, dan is het in de ogen van je hond nodig om duidelijker te zijn. Dat kan zich bijvoorbeeld uiten door een keer een lip op te trekken of misschien zelfs licht te grommen.

Wanneer ook dit gedrag wordt genegeerd, kan het gedrag zelfs overgaan naar happen of bijten en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. We omschrijven dit gedrag vaak als bezitsagressie. 

Het belang van “Los” & ruilen

Het is daarom heel belangrijk om al op jonge leeftijd je hond het belang van ruilen te leren en om je hond aan te leren dat je als baasje niet alleen maar spullen afpakt. Wanneer je wel vaak iets uit de bek van je hond trekt kan dit namelijk vervelende gevolgen hebben.

Het kan een spelletje worden waardoor je hond continue spullen gaat pakken, je hond kan het gaan verdedigen of je hond kan zichzelf aanleren om spullen door te slikken zodra jij in de buurt komt, om het maar niet kwijt te raken.

Probeer het afpakken van spullen dus zoveel mogelijk te voorkomen. Niet alleen door zoals hierboven genoemd ervoor te zorgen dat je hond het niet kan pakken, maar ook door als je hond iets heeft het commando “los” te gebruiken en dat te belonen, of door te ruilen voor bijvoorbeeld een speeltje.

‘Voor wat, hoort wat’ luidt het gezegde niet voor niets. Als je hond namelijk al drie keer die sok netjes heeft losgelaten, maar vervolgens levert het hem niets op, dan zal hij de vierde keer denken: die sok kan ik maar beter bij me houden.

Het commando “Los” in praktijk

Het is dus belangrijk om je hond te leren dat jij als baasje juist leuke dingen toevoegt, in plaats van spullen afpakt. Probeer je hond naar jou te laten komen voor een ruil of voor het gebruik van het commando “los”, in plaats van achter je hond aan te lopen. 

Het kan voor je hond namelijk een ontzettend leuk spel worden om spullen te pakken en vervolgens te kijken hoeveel moeite jij doet om het weer terug te krijgen.

Indien het spullen zijn die niet gevaarlijk zijn, denk bijvoorbeeld aan een blaadje of klein takje buiten, probeer er dan ook zo min mogelijk aandacht aan te besteden. Het is heus niet erg als je hond eens iets in zijn bek heeft. Hoe belangrijker jij het vindt dat je hond het takje loslaat, hoe meer je hond de neiging zal hebben om steeds meer takjes te gaan pakken om een reactie uit te lokken.

Oefen regelmatig het commando “los” met je hond op verschillende plekken. Thuis, voor de deur, in de tuin, tijdens de wandeling, waarbij je kan wisselen tussen een voertje als beloning of door bijvoorbeeld te ruilen met een tweede speeltje dat je mee hebt. Zorg ervoor dat je buiten altijd iets te ruilen bij je hebt! Beloon je hond voor het feit dat hij spullen netjes loslaat.  

Je hond het commando los goed aanleren? Vakvrouw Tessa schreef hier vorig jaar deze blog over met super goed instructiefilmpje!

Let op: indien je hond iets voor hem of haar gevaarlijks vastpakt (zoals scherpe objecten of iets giftigs als een batterij), gelden bovenstaande regels uiteraard niet! Het is dan belangrijk om het gevaarlijke object zo snel mogelijk uit de bek van je hond te verwijderen. 

Laat jouw hond agressie zien rondom bepaalde spullen? Ga nooit de confrontatie aan. Schakel een gedragstherapeut in om een individueel oefenplan op te stellen.